POZOSTAŁE

Slican MSB-1102

Multi Switch Box MSB-1102 jest urządzeniem zapewniającym współpracę centrali telefonicznej Slican z urządzeniami automatyki, alarmów, systemów powiadamiania, czujnikami, itp. Urządzenie wyśmienicie nadaje się do zdalnego monitoringu czy to urządzeń, czy pomieszczeń. W zależności od ustawień centrala Slican, może informować o stanie drzwi czy bramy komunikatem słownym, wysyłając sms na wskazany numer, bądź sygnalizując zmianę stanu czujnika lampką na telefonie systemowym.
Wszystko zależy od Ciebie. Wykorzystując możliwości Slican MSB-1102 administrator centrali może sterować wieloma czujnikami i urządzeniami automatyki. MSB-1102 współpracuje z centralami IPL-256, IPM-032, IPU-14, IPS-08, MAC-6400, CCT-1668 oraz CXS-0424.
Urządzenie MSB-1102 obsługiwane jest od wersji firmware 4.10 lub nowszej.

Partnerzy

Web Tutorial Plus - Demo
Web Tutorial Plus - Demo
Web Tutorial Plus - Demo
Web Tutorial Plus - Demo

©ELACO SERWIS. All rights reserved | Design by W3layouts